Hindi Sevi Samman Award

The list of 28 Hindi Sevi scholars for the year 2005 and 2006 are as follows-

GANGASHARAN SINGH PURASKAR For the year 2005
Dr. R. Venkatkrishnan
Sh. K.M. Samuel
Sh. Furailaptam Gokulanand Sharma & Sh. H. Pehlira (joint)
Sh. Navneet R. Thakkar & Sh. Sutikshan Kumar Sharma ‘Anandam’ (joint)

For the year 2006
Prof. Sheikh Mohd. Ikbal
Dr. T.V. Kuttimany
Prof. Indernath Choudhury
Sh. Shashikant Raghunath Joshi & Sh. Vilas Sonu Suralkar (joint)

GANESH SHANKAR VIDYARATHI PURASKAR For the year 2005
Sh. Bharat Dogra
Sh. Ramesh Upadhyay

For the year 2006
Sh. Sharad Dutt
Smt. Ramnika Gupta


ATMARAM PURASKAR For the year 2005
Sh. Devender Mewari
Dr. Mahendra Madhup

For the year 2006
Dr. Khadag Singh Waldiya
Smt. Rekha Agarwal & Sh. Pradeep Sharma (Joint)


SUBRAMANYAM BHARTI PURASKAR For the year 2005
Sh. Manzoor Ahtesham
Prof. Krishandutt Paliwal

For the year 2006
Prof. Kamla Prasad
Sh.Surajpal Chauhan


MAHAPANDIT RAHUL SANSKRITYAYAN PURASKAR For the year 2005
Sh. Bhagwan singh
Sh.Rameshchander Shah

For the year 2006
Dr. Sadhna Saxena
Prof. Shekhar Pathak

DR. GEORGE GRIERSON PURASKAR For the year 2005
Dr. Indra Dasnayak

For the year 2006
Prof. Mariola Aufredi

No comments: